Ladders

Ladders

De opleiding richt zich tot iedereen die inspecties of werken moet uitvoeren met een ladder.

De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met ladders te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

Doelstelling

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken met ladders uit te voeren
  • theorie en de wettelijke bepalingen om werken op hoogte uit te voeren
  • de veiligheid en preventie van ongevallen
  • economisch en ecologisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.

Doelgroep

Deze opleiding is voor zowel de beginnende als de ervaren werknemer met een minimum leeftijd 18 jaar.

De kandidaat heeft een veiligheidsattitude en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Verder is een goed zicht, een uitstekend gehoor en medische geschiktheid noodzakelijk.

Praktische info

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant of in open sessie
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1/2 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 6 personen per monitor/toestel, afhankelijk van het toestel

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK