Spoorkraan, RTG – RMG

Spoorkraan, RTG – RMG

De opleiding richt zich tot iedereen die een hijswerktuig wenst te bedienen en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met de kraan.

De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met een hijswerktuig te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

Doelstelling

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
  • herhaling van de aanslagfactoren en het aanslagmateriaal
  • theorie over de opbouw van schepen en werking van een terminal
  • de veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van lading en materiaal om schade te voorkomen
  • economisch en ecologisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.

Doelgroep

De minimumleeftijd is 18 jaar.

De kandidaat heeft een veiligheidsattitude en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Verder is een goed zicht, een uitstekend gehoor en medische geschiktheid noodzakelijk.

Praktische info

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 2 personen per trainer per kraan

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK