Autolaadkraan

Autolaadkraan

Deze opleiding is voorzien voor alle operatoren van wie verwacht wordt dat zij veilig en productief met de autolaadkraan kunnen werken. Ook de aanslagfactoren en -materiaal worden in de sessies behandeld.

De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met de autolaadkraan te kunnen werken en dit volgens de wettelijke voorschriften.

Doelstelling

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken met de autolaadkraan uit te voeren
  • theoretische training over de aanslagfactoren en het aanslagmateriaal
  • de veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van lading en materiaal om schade te voorkomen
  • economisch en ecologisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.

Doelgroep

De minimumleeftijd is 18 jaar.

De kandidaat heeft een veiligheidsattitude en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Verder is een goed zicht, een uitstekend gehoor en medische geschiktheid noodzakelijk.

Praktische info

  • Plaats van de opleiding : bij de klant
  • Datum opleiding : in samenspraak met de klant
  • Duur van de opleiding : in functie van de ervaring van de cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep : maximum 3 personen per monitor per kraan

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK