Verreiker

Verreiker

De opleiding richt zich tot iedereen die een verreiker (Cherry picker of kriekendief) bestuurt of wenst te besturen, en van wie een polyvalente kennis wordt verwacht om dagelijks te werken met de verreiker. De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met een verreiker te kunnen werken volgens de wettelijke voorschriften.

Doelstelling

  • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren (rijden, vastnemen, transporteren, neerzetten, stapelen)
  • zowel de starre verreiker, de roterende verreiker als de verreiker met hijsfunctie kunnen behandeld worden.
  • menselijke veiligheid en preventie van ongevallen
  • juiste behandeling van het materieel om schade te voorkomen
  • economisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten

Doelgroep

Minimum leeftijd 18 jaar

Praktische info

  • Plaats van de opleiding: bij de klant
  • Datum opleiding: in samenspraak met de klant of in open sessie
  • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1 dag)
  • Grootte van de groep: maximum 6 personen per monitor/toestel, afhankelijk van het toestel

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK