Kraanoperator selectie: hand-oog coördinatie

Kraanoperator selectie: hand-oog coördinatie

Een enorme hoeveelheid van hedendaagse machines en voertuigen hebben een bediening d.m.v. “joy-sticks”. Het juiste gebruik ervan vergt speciale skills van de operator/bestuurder. Hierdoor wordt de opleiding van de operator/bestuurder zeer specifiek en dikwijls langdurig. Specifiek voor kraanoperatoren is de hand-oog-voet coördinatie een zeer bepalende factor om het trainingstraject te begeleiden.

Het wordt dus belangrijk voor de werkgever en werknemer om, alvorens de intensieve en kostelijke opleiding te starten, het potentieel van de kandidaat operator/bestuurder te kunnen meten. Hierna kan een uitsluitsel geven worden over zijn toekomstmogelijkheden met betrekking tot de bediening van machines d.m.v. joy-sticks.

Global Port Training biedt de hand-oog coördinatietest aan, waarbij de resultaten van de kandidaat onmiddellijk geanalyseerd en vergeleken worden met de resultaten van een database van gekende proefpersonen. De metingen van de bewegingen die de kandidaat operator/bestuurder uitvoert tijdens zijn parcours worden opgeslagen en kunnen later verder ontleed worden. De tijd waarin de oefeningen worden uitgevoerd is belangrijk, maar de correcte manier van uitvoering ervan, geeft een meer gedetailleerd inzicht in het potentieel van de kandidaat.

Bijkomend kan de test een onzichtbare meerwaarde van de kandidaat operator naar boven brengen, die voor de verdere uitbouw van zijn carrière belangrijk is.

De zoektocht naar potentiële operatoren/bestuurders van machines en voertuigen bediend d.m.v. joysticks wordt door deze test aanzienlijk vergemakkelijkt.

https://youtu.be/OPHaglYdGsk

Doelstelling

Testen hoe snel een persoon de bediening van een machine, bestuurd door “joy-sticks” zal kunnen aanleren.
Een indicatie geven over de tijdsduur van het trainingstraject van de kandidaat.
De richting aanduiden waarin de kandidaat zich zal moeten verbeteren om zich de bediening meester te maken.
Blootleggen van de onzichtbare meerwaarde die een kandidaat operator in zich heeft.

Middel:

Combinatie van joysticks en software, waarmee de bewegingen van een kandidaat gemeten worden, om zijn omgang met de besturingshendels van een machine/voertuig te beoordelen. De testen worden uitgevoerd met een 3D-bril.

Deze metingen zullen vergeleken worden met een database van gekende proefpersonen en statistisch verwerkt worden.
De analyse van de resultaten geeft een gefundeerd idee over de sterkte van de kandidaat en op welke vlakken hij zal moeten bijgestuurd worden.

Doelgroep

Bedieners van: kranen, hefwerktuigen, graafwerktuigen, grondverzetmachines, op afstand bediende machines etc…

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK