Rolbrug, bovenloopkraan & portaalkraan

Rolbrug, bovenloopkraan & portaalkraan

Deze opleiding is voorzien voor alle rolbrug – bovenloopkraan operatoren van wie verwacht wordt dat zij veilig en productief met de rolbrug – bovenloopkraan kunnen werken. Ook de aanslagfactoren en -materiaal worden in de sessies behandeld.

De cursus biedt voldoende theoretische kennis en praktische vaardigheid om veilig en kostenbewust met de rolbrug – bovenloopkraan te kunnen werken en dit volgens de wettelijke voorschriften.

Doelstelling

 • verwerven van de nodige professionele kennis om de taken uit te voeren
 • theoretische training over de aanslagfactoren en het aanslagmateriaal
 • de veiligheid en preventie van ongevallen
 • juiste behandeling van lading en materiaal om schade te voorkomen
 • economisch en ecologisch gebruik van de werkmiddelen, reductie van de onderhoudskosten.

Doelgroep

 • Plaats van de opleiding: bij de klant
 • Datum opleiding: in samenspraak met de klant
 • Duur van opleiding: in functie van ervaring cursisten (minimum 1 dag)
 • Grootte van de groep: maximum 3 personen per trainer per kraan

Praktische info

 • Plaats van de opleiding : bij de klant
 • Datum opleiding : in samenspraak met de klant
 • Duur van de opleiding : in functie van de ervaring van de cursisten (minimum 1 dag)
 • Grootte van de groep : maximum 3 personen per monitor per kraan

Door onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met onze cookie policy en privacy policy. OK